produktyusĹ‚ugitechnikapartnerzykarierakontakt  
 
rozszerz możliwości swojego biznesu
Menedżer Projektów to elastyczne rozwiązanie pozwalające na kontrolowanie działalnosci przedsiębiorstwa na poziomie organizacji.

Wszystkie odnośniki:

Korzyści i przewaga

Funkcjonalność

Wypróbuj bezpłatnie

Ulotka produktu

Instrukcja obsługi

Prezentacja produktu

Ankieta tematyczna

Regulamin usługi

Kontakt z zespołem


Zastosowania
Praca wielostanowiskowa w sieciach lokalnych w standardzie. Możliwość uruchomienia na serwerze kolaboracji internetowej w wersji profesjonalnej.

Zarządzanie projektami
Wizualne projektowanie hierarchii wielu projektów na jednym widoku i tworzenie gałęzi zadań wraz z podzadaniami. Szybkie wyszukiwanie spóźnionych i zagrożonych zadań jak również procentowego szacunku ukończenia zadania.

 • Planowanie kosztów poszczególnych zadań oraz estymowanie opłacalności projektu
 • Powiązania zadań wchodzących w skład projektu z konkretnymi zasobami i pracownikami
 • Powiązania zadań projektów z dowolnym rodzajem dokumentacji elektronicznej
 • Szybkie wyszukiwanie i podsumowanie nazw i kosztów etapów każdego projektu
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentacji gromadzonej w ramach prowadzonego projektu
 • Możliwość przydzielania do realizacji określonych etapów realizacji grupom roboczym
 • Raportowanie zagrożonych projektów oraz zagrożonych etapów ich realizacji

Planowanie zasobów i zadań
Wizualne grupowanie i filtrowanie informacji według różnych kategorii, m.in: według kontrahenta, według pracownika, sposobu kontaktu czy zleconego zadania. Możliwość dowolnego grupowania wielokrotnego oraz prostego i złożonego filtrowania.

 • Raportowanie kosztów aktywności pracowników oraz estymowanie opłacalności działań
 • Powiązania aktywności realizowanych przez firmę z pracownikami oraz kontrahentami
 • Powiązania aktywności z dowolnym rodzajem dokumentacji elektronicznej
 • Szybkie wyszukiwanie i grupowanie klientów według kategorii, rodzajów i produktów
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentacji wymienianej z otoczeniem w ramach aktywności
 • Możliwość przydzielania do realizacji dowolnych czynności określonym pracownikom
 • Raportowanie nieukończonych lub spóźnionych zadań zleconych pracownikom

Wdrożenia
Oprogramowanie zostało zbudowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia Intelitech w zakresie wizualizacji informacji oraz intuicyjnych interfejsów użytkownika, dzięki czemu Menedżer Projektów może zostać wdrożony w każdym przedsiębiorstwie zachowując znikome nakłady na niezbędne szkolenia i minimalizując czas zaznajomienia pracowników z narzędziem do dwóch tygodni.

Empowerment

Aktualnosci

 20 LIS 2002
Intelitech uruchamia serwis produktu Intelitech Empower

  copyright 1999-2010 :: intelitech firma macieja zagozdy |  regulamin działalności | polityka prywatności |