produktyusĹ‚ugitechnikapartnerzykarierakontakt  
 
rozszerz możliwości swojego biznesu
Menedżer Projektów to elastyczne rozwiązanie pozwalające na kontrolowanie działalnosci przedsiębiorstwa na poziomie organizacji.

Wszystkie odnośniki:

Korzyści i przewaga

Funkcjonalność

Wypróbuj bezpłatnie

Ulotka produktu

Instrukcja obsługi

Prezentacja produktu

Ankieta tematyczna

Regulamin usługi

Kontakt z zespołem


Zamierzenia
Założeniem poczynionym podczas opracowywania rozwiązania dla Polskiej Kampanii Finansów i Ubezpczeń jest wdrożenie oprogramowania, które zrównywałoby możliwości operacyjne pracowników funkcjonujących w ramach oddziałów regionalnych z pracownikami funkcjonującymi w centrali przedsiębiorstwa. Założeniem jest aby każdy pracownik przedsiębiorstwa posiadał te same możliwości realizacji tych samych zadań w tym samym czasie bez względu na aktualne położenie geograficze.

Korzyści
Odbiorca zainteresowany jest możliwością dowolnego skalowania biznesowego w środowisku określanym przez procedury korporacyjne oraz procedury narzucone z zewnątrz. Dzięki zastosowaniu oprogramowania Menedzer Projektów otrzymuje możliwość dowolnego rozszerzania działalności swojego biznesu przy linearnym wzroście kosztów, czyli bez geometrycznego zwiększania nakładów na administrację w związku ze zwiększaniem liczby oddziałów i pracowników oraz zasięgu ich działania.

Rozwiązanie
Program Grupowy jest indywidualnie wybudowanym centralnym systemem dla firmy Polska Kampania Finansów i Ubezpieczeń sp. z o.o. System zrealizowano w całości siłami Intelitech w oparciu o system serwerowy Intelitech Empower. Udzielona licencja pozwala naszemu klientowi na rozszerzanie działalności biznesowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą oprogramowania.

System odpowiedzialny jest za utrzymywanie ciągłości pracy całego przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach rozproszonych, tzn. z wykorzystaniem sieci oddziałów i pracowników niezależnych. Unikatową cechą wdrożonego systemu jest jednolita budowa pozwalająca na wspomaganie pracy tak centrali, jak i oddziałów oraz pracowników funkcjonujących poza lokalem przedsiębiorstwa, a jednak w wewnątrz systemu informatycznego online.

Wysoki poziom ekonomiczności rozwiązania znajduje swoje odzwierciedlenie w niskich nakładach potrzebnych nie tylko na uruchomienie centralnego serwera obsługującego wszystkie podsystemy transakcyjne, ale przede wszystkim w niskich nakładach potrzebnych na rozbudowę i utrzymanie całości systemu. Ekonomiczność rozwiązania znajduje również swoje techniczne odzwierciedlenie w postaci bardzo niskiego ruchu generowanego na łączach pomiędzy komórkami, a serwerem, a co ważniejsze pomiędzy stanowiskami mobilnymi, a serwerem centralnym.

... więcej szczegółów wkrótce, zapraszamy: www.pkuif.pl

Empowerment

Aktualnosci

 20 LIS 2002
Intelitech uruchamia serwis produktu Intelitech Empower
 
 10 WRZ 2003
Intelitech uruchamia system Empower w Polskiej Kampanii Ubezpieczeń i Finansów
 

  copyright 1999-2010 :: intelitech firma macieja zagozdy |  regulamin działalności | polityka prywatności |